एयर क्लिक जेल रिफिल मस्क आफ्टर स्मोक एयर फ्रेसनर

10 ग्राम

स्पिल-प्रूफ जेल टेक्नोलोजी द्वारा संचालित प्रत्येक रिफिल प्याकले तपाईंको कारलाई ६० दिनसम्म सुगन्धित राख्छ | हल्का मोड्युलर डिजाइन, जसले जाने क्रममा सजिलो स्थापना र प्रतिस्थापन सुनिश्चित गर्दछ |