हिट एफ आइ के रिपेलन्ट स्प्रे

400 मि. ली.

हरेक व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा त्यो लक्ष्य हासिल गर्ने सपना देख्छ। त्यो सपना साकार गर्ने एउटा मौका पनि गुमाउनु हुँदैन। तर, मलेरिया र डेंगु जस्ता रोगहरूले त्यस्ता अवसरहरूलाई मार्न सक्छ। त्यसैले काला हिटको साथ मलेरियालाई मार्नुहोस्!

तत्काल कार्य
झिंगा र लामखुट्टे मार्छ
काला हिट सँग मलेरियालाई मार्नुहोस्