गोदरेज नम्बर १ स्यान्डल टर्मरिक नुहाउने साबुन

100 ग्राम

७६% टि एफ एम भएको ग्रेड १ साबुन
सबै छाला प्रकार र सबै उमेर समूहका लागि उपयुक्त।
प्राकृतिक सामग्रीहरू समावेश गर्दछ - स्यान्डल ,टर्मरिक  छाला हेरचाहको लागि परिचित र विश्वसनीय।
यी सामग्रीहरूको भलाइ, प्राकृतिक तेलहरूसँग मिलाएर, तपाईंलाई स्पष्ट चम्किलो छाला दिन्छ।
सुगन्ध: मीठो, बाल्सामिक, स्यान्डल काठको सुगन्ध।