धोनी लॉन्ड्री सोप लुगा धुने साबुन

225 ग्राम

कपडाहरूलाई सफा, चम्किलो र नयाँ जस्तै बनाउछ, लुगा मा सबै भन्दा कठिन दाग हटाउन मद्दत गर्छ।