धोनी हर्बल डिसवास् टब भाँडा धुने साबुन

400 ग्राम

सजिलो तरिकामा दाग हटाउने, ताजा सुगन्ध, ग्रीस र तेल सजिलै हटाउँछ, जीवाणुरोधी; खरानी र लाइमको मिश्रण भएको । अब बनाउछ तपाइको भाडालाई अझधेरै सफा र चम्किलो।