धोनी हर्बल भाँडा धुने साबुन

100 ग्राम

सजिलो तरिकामा दाग हटाउने, ताजा सुगन्ध, ग्रीस र तेल सजिलै हटाउँछ, जीवाणुरोधी; खरानी र लाइमको मिश्रण भएको ।