चोकोफन पाकेट वेफर

18 वटा

चोकोफन एक चकलेट वेफर हो। यसमा क्रन्ची र क्रिस्पी वेफरका ३ तहहरू हुन्छन् जसलाई चकलेट क्रिमले मिलाएर स्वादिष्ट चकलेटको स्वादका  साथ समाप्त हुन्छ।