ब्रान्ड द्वारा फिल्टर

सतह वाइपहरू

प्रभावित सतहमा राखिएको स्टेफ र साल्मोनेला जस्ता फोहोर र ब्याक्टेरिया हटाउनका लागि सतहहरू सफा गर्न प्रयोग गरिने साना, पूर्व-भिसिएको तौलिया वा तौलिया।