ब्रान्ड द्वारा फिल्टर

छाला वाइपहरू

छाला वाइपहरूले तपाईंलाई तपाईंको नियमित अनुहार सफा गर्ने दिनचर्याको द्रुत र सजिलो विकल्प प्रदान गर्दछ। तिनीहरूले तपाईंलाई पानी वा क्लिन्जरहरू प्रयोग नगरी तपाईंको छालाबाट मेकअप र तेल हटाउन अनुमति दिन्छ।