ब्रान्ड द्वारा फिल्टर

रस्क

रस्क भनेको एकदमै कडा, सुक्खा कुकी वा रोटी हो जुन सामान्यतया बच्चाहरूलाई कुत्काउन दिइन्छ। रस्कहरू कम्तिमा दुई पटक बेकिंग प्रक्रियामा जान्छन्।