ब्रान्ड द्वारा फिल्टर

प्याकेट सुप

इन्स्टेन्ट सूप छिटो र सरल तरिकाले बनाउन सकिने सूपको एक प्रकार हो। केहि घरेलु हो, र केहि औद्योगिक स्तर मा उत्पादन गरिन्छ र तिनीहरूलाई संरक्षण गर्न विभिन्न तरिका अपनाइन्छ। सूपको प्रकार, शैली र स्वादहरूमा एक विस्तृत विविधता पाइन्छ।