ब्रान्ड द्वारा फिल्टर

अगरबत्ती

धूप स्टिकहरू सुगन्धित प्रकृतिक सामग्रीबाट बनेको हुन्छ जस्लाई जलाउँदा सुगन्धित धुवाँले कोठा भर्छ । सुगन्ध धेरै कारणहरूका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ - यो कस्तो देखिन्छ, गन्ध र सुगन्धित तेलहरूसँग मिलाउँदा सुगन्धले ध्यान अभ्यास र विश्राममा मद्दत गर्न सक्छ।